Jak Rozliczyć PIT 2021 / 2022 Jak to zrobić?

 Rozliczanie PIT 2021 / 2022: jak to zrobić?

W przypadku rozliczenia PIT 2021 będzie można skorzystać z takich samych rozwiązań jak w poprzednich latach. Sposób rozliczenia będzie przy tym w głównej mierze uzależniony od wybranej formy doręczenia zeznania do odpowiedniego urzędu skarbowego. Do dyspozycji pozostaje kilka opcji:

Doręczenie PIT do urzędu skarbowego w formie fizycznej: wciąż można dostarczyć fiskusowi wypełniony formularz, stawiając się osobiście w odpowiednim urzędzie,

Wysyłka PIT pocztą: formularz może być również wysłany listem poleconym na adres urzędu,

Rozliczenie PIT online i wysyłka drogą elektroniczną: w tym celu można skorzystać z kilku opcji. Przydatny okaże się program PIT (taki jak aplikacja e-pity). Rozliczenie PIT 37 może również odbyć się za pośrednictwem Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów. W tym celu stworzono usługę Twój e-PIT. Do wysyłki dojdzie niemal automatycznie, a użytkownik będzie musiał jedynie uzupełnić podstawowe dane na swój temat.

Inny sposób: osoby pozbawione wolności mogą dostarczyć PIT administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego, żołnierze zrobią to u dowódcy jednostki, marynarze i obsługa statków mogą skorzystać ze wsparcia kapitana jednostki, a osoby przebywające za granicą mogą udać się do urzędu konsularnego.

Jak wypełnić PIT online? Program do rozliczania PIT

Zdecydowanie najwygodniejszym sposobem rozliczenia PIT 2021/2022 będzie skorzystanie z możliwości, jakie daje Internet. Darmowy program PIT, taki jak e-pity, umożliwia bardzo łatwy wybór odpowiedniego formularza oraz jego wypełnienie. Dzięki komunikacji z serwerami Ministerstwa Finansów możliwe stanie się również pobranie danych przesłanych przez pracodawcę, więc nie będzie konieczne sięganie po PIT-11 i własnoręczne przenoszenie umieszczonych w nim danych. Bardzo łatwe będzie również skorzystanie ze wszystkich przysługujących ulg i odliczeń od podatku oraz wskazanie organizacji pożytku publicznego, której będzie można przekazać 1% podatku. Program PIT 2021 weryfikuje poprawność wprowadzonych danych, a wysyłka odbywa się na podstawie danych weryfikacyjnych bez konieczności użycia np. podpisu kwalifikowanego.


W bardzo łatwy sposób PIT można rozliczyć poprzez usługę Twój e-PIT przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Po zalogowaniu (np. z wykorzystaniem profilu zaufanego) wystarczy przejrzeć zgodność dokumentów nadesłanych przez pracodawców czy zleceniodawców ze stanem faktycznym i przesłać deklarację do urzędu skarbowego.


OPP: jak przekazać 1% podatku?

Rozliczanie PITów 2021/2022 umożliwia również tradycyjne przekazanie 1% podatku na rzecz wskazanej organizacji pożytku publicznego. W tym celu należy wskazać jej numer KRS, możliwe staje się również wskazanie celu szczególnego. Aby poznać szczegółowe dane, można skorzystać z listy OPP.


Zwrot podatku: ile trzeba będzie czekać?

Osoby, które w ciągu roku zapłaciły więcej zaliczek na podatek dochodowy, niż wyniosło faktyczne zobowiązanie, zyskują prawo do otrzymania zwrotu podatku. Rozliczanie PITów 2021 będzie pod tym względem podobne do wcześniejszych lat: standardowy okres oczekiwania (w przypadku dostarczenia do urzędu fizycznej deklaracji) wyniesie do 3 miesięcy. Rozliczenie PIT online pozwoli natomiast uzyskać środki maksymalnie w ciągu 45 dni. W związku z tym to kolejny argument przemawiający za tym sposobem rozliczenia PIT-u 2021/2022.    

Twój e-PITPodatki 2021Podatek PITOdliczenia w PIT

eZUS- księgowość - EUP - Elektroniczny Urząd Podawczy ZUSIntrastat - wszystko o systemie IntrastatPłatnik ZUS - Księgowość - praktyczny poradnikPodatnik CIT - KsięgowośćPodatnik PIT - KsięgowośćPrawo do korekty - korekta - KsięgowośćWzór ksiąg - KsięgowośćZasady księgowości - Księgowość
PIT dla młodych

 Bez PIT dla młodych

Jedną ze zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów jest zerowy PIT dla młodych. Osoby poniżej 26 roku życia, które osiągają dochody z tytułu stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej lub umowy zlecenia, są w pełni zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do osiągnięcia progu finansowego, a więc kwoty 85 528 zł. 

Powyżej tej sumy będą natomiast płacić podatek od nadwyżki w wysokości standardowych 32%. Mogą wobec tego zyskać od 1 455 do 5 792 zł. Z drugiej strony z tej opcji nie będą w stanie skorzystać m.in. młodzi przedsiębiorcy. 

Rok podatkowy 2020 był przy tym pierwszym, w którym dochody osób do 26 roku życia będą w całości zwolnione z PIT.
Ulgi i odliczenia od podatku w PIT 2021/2022

 Ulgi i odliczenia od podatku w PIT 2021/2022

W trakcie rozliczania PIT 2021/2022 można również zastosować ulgi i odliczenia od podatku. Dzięki nim możliwe staje się obniżenie podstawy obliczenia, a co za tym idzie również uzyskanie oszczędności na rozliczeniu pitów 2021. Do najpopularniejszych ulg należą:


Ulga na Internet,

Ulga prorodzinna,

Ulga dla krwiodawców,

Ulga rehabilitacyjna,

Ulga z tytułu darowizn na cele kościelne, darowizn na pożytek publiczny,

Ulga z tytułu wpłat na IKZE,

Ulga termomodernizacyjna.
Od podatku odliczyć można również m.in. opłacone składki zdrowotne, a od podatku składki na ubezpieczenia społeczne. Aby wykorzystać ulgi podatkowe, do deklaracji PIT trzeba będzie dodać załącznik PIT/0. Należy również pamiętać o zachowaniu dokumentów poświadczających uprawnienia do uzyskania ulgi lub odliczenia, które mogą okazać się przydatne w trakcie potencjalnej kontroli.


Stawka PIT ile wynosi? Progi podatkowe ?

 Stawka PIT  ile wynosi? - progi podatkowe.

Wysokość podatku zależy przede wszystkim od formy opodatkowania. Najpopularniejszy model to skala podatkowa, którą objęte są m.in. osoby zatrudnione oraz przedsiębiorcy, którzy wybrali ten rodzaj opodatkowania. Wysokość stawki zależy od podstawy opodatkowania. 

Wyróżnia się przy tym dwa progi podatkowe:

Do kwoty 85 528 zł stawka podatku wynosi 17%.

Powyżej progu podatkowego, czyli kwoty 85 528 zł, stawka wynosi 32% (łącznie trzeba będzie wobec tego zapłacić 14 539 zł 76 gr podatku oraz 32% od nadwyżki).

Przedsiębiorcy mogą przy tym wybrać inne formy opodatkowania, w tym podatek liniowy, w którym opłaca się ujednoliconą stawkę 19%. Oprócz tego do ich dyspozycji pozostaje również karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.Kwota wolna od podatku a PIT

Obliczając wysokość opodatkowania, nie należy zapominać o kwocie wolnej o podatku, a więc sumie, która nie podlega opodatkowaniu. Ta ma charakter degresywny i jest uzależniona od wysokości osiąganego dochodu. Do limitu 8000 zł opłacenie PIT nie jest konieczne, a kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1360 zł. W przedziale dochodów 8 000-13 000 zł kwota zwolniona z podatku wyniesie od 8001 zł do 3091 zł. W przypadku osób o dochodach 13 001 – 85 528 zł będzie to 3091 zł. W przedziale 85 529 zł – 127 000 zł jest to natomiast od 3091 zł do 0 zł. Dzięki artykułowi o kwocie wolnej od podatku dowiesz się, ile wyniesie dokładnie w Twoim przypadku i jak ją obliczyć.


Rozliczenie wspólnie z małżonkiem i dla osób samotnie wychowujących dzieci

Dobrym sposobem na obniżenie wysokości zobowiązania względem fiskusa w przypadku przekroczenia progu podatkowego przez jednego z małżonków jest rozliczenie wspólnie z małżonkiem. W tym celu należy przez cały rok pozostawać w ustroju wspólności majątkowej oraz rozliczać się na zasadach ogólnych skalą podatkową (wyjątkiem jest rozliczanie ryczałtem przy najmie prywatnym). PIT będzie obliczony w podwójnej wysokości podatku od połowy łącznych dochodów małżonków.


Samotni rodzice mogą również rozliczyć się wspólnie z dzieckiem. Pozwala to na skorzystanie z podwójnej wysokości kwoty wolnej od podatku. Nie wyklucza to przy tym skorzystania z ulgi prorodzinnej.
PIT-y 2021/2022: do kiedy rozliczyć?

 PIT-y 2021/2022: do kiedy rozliczyć?

Kolejna kluczowa z perspektywy podatnika informacja dotyczy terminów rozliczenia PIT za 2021 rok. Oczywiście podatek rozlicza się za ubiegły rok (np. PIT 2021 w 2022 roku). Dokładna data zależy przede wszystkim od rodzaju składanej deklaracji:


Do 2 maja 2022 roku należy rozliczyć PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38.


Do 28 lutego 2022 roku rozlicz PIT-28.
Jaki formularz wybrać? Rozliczanie PIT-ów 2021/2022

 Rozliczanie PIT-ów 2021/2022: jaki formularz wybrać?

Podstawowy problem wielu podatników dotyczy wyboru odpowiedniego druku. Rozróżnienie jest przy tym stosunkowo proste i opiera się na kilku rodzajach podstawowych formularzy:

Masz problem prawny?

Skonsultuj go z prawnikiem. Profesjonalna pomoc prawna nie musi dużo kosztować.

Nasi prawnicy bezpłatnie ocenią Twoją sytuację i zaproponują rozwiązanie. www.Prawnicy.co.pl


PIT-37: to najpopularniejszy druk, składany przez osoby osiągające przychód wyłącznie za pośrednictwem płatników. Wypełniają go osoby osiągające dochody na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych. W tym celu niezbędne jest także uzyskanie od płatnika druku PIT-11. PIT-37 może służyć zarówno do rozliczenia indywidualnego, jak i wspólnego z małżonkiem czy dla osób samotnie wychowujących dzieci,

PIT-36: osoby, które osiągnęły przychód bez pośrednictwa płatnika (np. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej) i rozliczają się według skali podatkowej, są zobowiązane do złożenia deklaracji PIT-36. Ponadto zrobią to również podatnicy, którzy rozliczają straty z lat wcześniejszych, przychód małoletnich w ramach rozliczenia własnych przychodów czy odliczają podatek minimalny od posiadanych środków trwałych,

PIT-36L: przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy rozliczają podatek liniowy, składają PIT-36L,

PIT-28: dla osób rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przewidziano formularz PIT-28. Obejmuje to z jednej strony przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych oraz jawnych, jak i podatników rozliczających przychód z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy i podobnych,

PIT-38: przy pomocy druku PIT-38 rozliczają się podatnicy, którzy osiągnęli przychód z tytułu zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach, pochodnych instrumentów finansowych czy realizacji praw z ich tytułu,

PIT-39: podlegające opodatkowaniu przychody z tytułu prywatnego zbycia nieruchomości lub realizacji praw związanych z nieruchomościami powinny znaleźć się na formularzu PIT-39.


Jak rozliczyć w roku 2021/2022 To musisz wiedzieć.

 PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, stanowi jedno z najważniejszych zobowiązań, które musi uregulować każda osoba osiągająca podlegające opodatkowaniu dochody. Rozliczenie PIT nie musi być przy tym trudne. Dzięki nowoczesnej technologii każdy podatnik zrobi to bez problemu. Dowiedz się więcej na temat deklaracji PIT i w łatwy sposób ureguluj PIT 2021, odnosząc przy tym jak największe korzyści.


Porady prawne


Sam termin PIT (Personal Income Tax) odnosi się bezpośrednio do podatku dochodowego od osób fizycznych, równocześnie jednak najczęściej podatnicy określają w ten sposób druki deklaracji podatkowej składane do odpowiedniego urzędu skarbowego w celu dokonania rozliczenia rocznego. Te przyjmują jednak różne formy, uzależnione m.in. od rodzaju opodatkowania i typu osiąganych dochodów. Obecnie coraz rzadziej mamy również do czynienia z tradycyjnymi formularzami. Najczęściej zastępuje je program do rozliczania, który oferuje prosty w obsłudze kreator, pozwalający dowiedzieć się więcej na temat odpowiednich druków, szybko i bezpiecznie wypełnić deklarację, odliczyć przysługujące ulgi, a na koniec wysłać PIT do właściwego urzędu skarbowego. Zeznanie podatkowe dzięki narzędziom udostępnianym przez Ministerstwo Finansów nie musi kojarzyć się z problemami i stratą czasu. Warto dowiedzieć się jednak więcej na jego temat. Pozwoli to nie tylko uniknąć pomyłek, ale również znaleźć spore oszczędności podczas rozliczania PIT.


Porady prawne

https://Notariusz.nieruchomoscii.pl


Twój e-PITPodatki 2021Podatek PITOdliczenia w PIT
Kalkulator na 2021 - Kwota wolna od podatku PIT za 2020 (2021)

 Kwota wolna od podatku PIT za 2020 (2021)


Wylicz kwotę wolną i podatek PIT za 2020 rok.

.00
 

Kwota wolna od podatku obowiązuje wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej. Przychody opodatkowane liniowo (PIT-36L), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), z kapitałów pieniężnych (PIT-38), ze zbycia nieruchomości (PIT-39) nie uprawniają do kwoty wolnej od podatku. Podobnie nie dają do niej prawa dochody zwolnione z opodatkowania czy rozliczane ryczałtowo (np. umowy zlecenie, dzieło, umowach o wykonania utworu i innych umowach rozliczanych jako tzw. działalność wykonywana osobiście, w których kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł).


Kalkulator:  https://www.e-pity.pl/kwota-wolna-od-podatku-pit-kalkulator/

PIT - Czego nie opodatkujesz w 2021 Według skali nie opodatkowuje się

 Według skali nie opodatkowuje się:


nierezydentów, którzy nie wybiorą opodatkowania według skali,

zwycięzców w grach i zakładach, z tytułu przychodu z nagród ze sprzedaży premiowej,

rozliczających działalność wykonywaną osobiście, gdy kwota uzyskana z tytułu umowy nie przekracza rocznie wartości 200 zł,

emerytów i rencistów, z tytułu świadczeń z byłego zakładu pracy,

wynagrodzeń za pomoc organom ścigania,

zysków z oszczędności na więcej niż jednym IKE,

rozliczających ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową,

rozliczających prywatnie kapitały pieniężne i prawa majątkowe,

zbywających nieruchomości i prawa pokrewne,

uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych,

dochodów ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych,

żołnierzy z tytułu odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia służby. 

rozliczających się liniowo (19% PIT-36L)W 2020 i 2021 podatnicy muszą stosować szereg istotnych zmian w rozliczeniach PIT za 2020 rok: 


W miejsce dotychczasowej 18% lub 17,75% stopy podatku w I przedziale skali podatkowej, począwszy od 2020 r. obowiązuje 17% podatek dochodowy. Po przekroczeniu 85.528 zł dochodu, stopa podatkowa wzrasta z 17% do 32%. Zarówno w I, jak i w II progu podatkowym wyliczony podatek podlega obniżeniu o kwotę zmniejszającą, której wysokość waha się w zależności od kwoty podstawy obliczenia podatku. 


Nowa skala podatkowa 17% w 2020  czytaj więcej: tu   

Terminy składania PIT 2021 - zmiany w PIT za 2020 rok (PIT 2021) W 2021 roku deklaracje podatkowe PIT 2020 w okresie Corona wirusPIT 2021 - zmiany w PIT za 2020 rok (PIT 2021)
W 2021 roku deklaracje podatkowe  PIT 2020

 


składać należy:

do 1 marca 2021 roku (poniedziałek) > PIT-28
do 30 kwietnia 2021 roku (piątek) > PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39.Lista płac 2020/2021 a COVID-19 PIT 0 - PPK zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe, potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków.

 Lista płac 2020/2021 a COVID-19

PIT 0 - PPK zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe, potrącenia
z wynagrodzeń i zasiłkówWpłaty do PPK w przypadku zleceniobiorcy – przykładowa lista płac

Do ustalania podstawy wpłat do PPK trzeba stosować zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a podstawę wymiaru składek stanowi... »
Spis treści
Dział: Nowości składkowo-płacowe – sprawdź, co zmienia się w Twojej pracy w 2020 i 2021 r.
COVID-19 w zakładzie pracy – czy pracodawca może podać dane osobowe zakażonych pracowników

Zgodnie z rekomendacją Europejskiej Ochrony Danych (EROD) pracodawcy powinni informować pracowników o przypadkach COVID-19 i podejmować środki ochronne, ale nie powinni... »

Przeliczenie obniżonej podstawy zasiłków - wyjaśnienia ZUS

Z dniem 9 października uległy zmianie zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w... »

Dział: Najnowsze orzecznictwo i interpretacje
SN: Wykonanie roboty budowlanej to zlecenie, nie dzieło

Mikrorachunki - indywidualny mikrorachunek podatkowy

 PIT, CIT i VAT na Mikro Rachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r.


Dzięki mikrorachunkowi podatkowemu:

w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy - nie będziesz już wybierać oddzielnych rachunków,
szybko sprawdzisz numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie,
jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy, dalej będziesz posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym, nie będziesz już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczysz liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

(Więcej informacji o mikrorachunku podatkowym na stronie podatki.gov.pl )


PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r. Numer swojego mikrorachunku podatkowego możesz sprawdzić w dowolnym momencie w ciągu roku, korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym. Wygenerowanie i korzystanie z mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wystarczy go sprawdzić w generatorze i wykorzystać podczas przelewu.

Indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu będziesz mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Wpłacisz tam także odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia.

Podatek PCC i pozostałe na stare rachunki bankowe US
Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacisz na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.

Numer mikrorachunku w każdej chwili możesz wygenerować na stronie podatki.gov.pl, np. tuż przed dokonaniem przelewu podatkowego. Ważne, by przed skorzystaniem z mikrorachunku upewnić się, że został poprawnie wygenerowany.

Numer mikrorachuku możesz sprawdzić wielokrotnie - zawsze będzie ten sam
Możesz sprawdzać go wielokrotnie, zawsze wygenerujesz ten sam numer mikrorachunku, który został nadany tylko tobie i zawiera m.in. twój PESEL lub NIP. Do tej pory swój mikrorachunek sprawdziło już blisko 330 tys. podatników, a z generatora skorzystano ponad 2 mln razy.co zrobić Aby sprawdzić swój numer mikrorachunku, wystarczy podać:

PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:
- jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej
lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT

NIP, jeśli:
-  prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT
lub
 jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne
Niedopłatę podatku z zeznania PIT za 2019 rok trzeba wpłacić na nowy numer konta - na swój mikrorachunek.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i będziesz mieć do zapłaty podatek z rozliczenia rocznego PIT za 2019 r., to przed jego zapłatą upewnij się, że znasz numer swojego mikrorachunku podatkowego. Możesz go sprawdzić w każdej chwili w generatorze. Pamiętaj, że mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR.

Generator mikrorachunku podatkowego działa całodobowo !
Dzięki temu swój numer możesz sprawdzić w każdym czasie i miejscu (np. korzystając z telefonu czy tabletu). Sprawdzisz go również w dowolnym urzędzie skarbowym. Ponadto jego wygenerowanie i prowadzenie jest całkowicie bezpłatne. Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu. Numer sprawdzisz w generatorze na stronie podatki.gov.pl. Nie korzystaj z żadnych innych stron internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em. Mogą być one próbą wyłudzenia.

Stare konta US dla podatków PIT, VAT i CIT zostaną zamknięte z końcem 2019 roku
Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do 31 grudnia 2019 r.więcej na :  Podatki.gov.pl

Płatnik PITPodatek PITCITZmiany w VATVAT

Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy on-line. Za darmo !


Paszport możesz odebrać w terminie 30 dni od złożenia wniosku, jednak zazwyczaj jest gotowy wcześniej. Tylko w szczególnych przypadkach termin może się wydłużyć. Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy do odbioru.

Jak załatwić sprawę

Co przygotować

Potwierdzenie złożenia wniosku o paszport. Na potwierdzeniu znajdziesz numer swojej sprawy.

Co zrobić

  1. Wpisz poniżej numer sprawy i kliknij „Sprawdź”.
  2. Odpowiedź otrzymasz od razu.
  3. Odpowiedź możesz pobrać w formacie PDF i wydrukować. Pamiętaj, że ten wydruk nie jest dokumentem urzędowym.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Formularz - sprawdź status wniosku o wydanie paszportu

Sprawdź status wniosku o wydanie paszportu

Jak odzyskać zabrane prawo jazdy ?


 http://oc.ayy.pl

Odzyskaj zatrzymane prawo jazdy

Zatrzymano ci prawo jazdy? Chcesz je odzyskać? Sprawdź,
 jak możesz to zrobić.


Odpowiedz na kilka prostych pytań.

Dzięki temu sprawdzisz, co zrobić, żeby odzyskać swoje prawo jazdy.

Jak sprawdzić swoje punkty karne ? Jesteś kierowcą?Sprawdź swoje punkty karne

Jesteś kierowcą? Chcesz sprawdzić, ile masz punktów karnych? Możesz zapytać o nie w komisariacie policji lub — za pomocą usługi systemu CEPiK2.0 — uzyskać dostęp do aktualnych danych z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Sprawdź, jak to zrobić.


https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/punkty-karne-ile-mam-punktow-karnych-za-mandaty

Urząd Skarbowy Online

Co jeszcze zmieni się w PIT 2020? podatek solidarnościowy


Modyfikacje i ułatwienia dotrą również do podatników na innych płaszczyznach. Najważniejszymi kwestiami będzie wzrost limitu tzw. „małego podatnika” do 2 mln euro. Oprócz tego planuje się wdrożyć również tzw. “podatek solidarnościowy”, który wyniesie 4% i będzie liczony od dochodów przewyższających kwotę 1 mln złotych rocznie.

Zmiany w PIT 2020 - Nowość! Ulga Termomodernizacyjna

Zmiany w PIT 2020 - co czeka nas w rozliczeniu PIT za 2019 rok?

Możliwość odliczenia nowej ulgi – ulga termomodernizacyjna
Wszyscy podatnicy, będący właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przy okazji rozliczania deklaracji PIT w 2020 roku, mają możliwość ubiegania się o zwrot z tytułu ulgi termomodernizacyjnej. Dotyczy ona wszystkich kosztów poniesionych na termomodernizację domów, których są właścicielami. Ulga ta jest odliczana od dochodu i nie jest jedynym plusem dla tych podatników, ponieważ każdy z nich, oprócz odliczenia od dochodu ulgi termomodernizacyjnej, ma możliwość odpisania 23% kosztów poniesionych na zakup urządzeń, usług i materiałów, które mają związek z realizacją zmian termomodernizacyjnych w budynkach, których są właścicielami.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje do odliczenia tylko tym podatnikom, którzy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, ponieśli wydatki na realizację projektów termomodernizacyjnych.

Zmiany w PIT 2020 - co czeka nas w rozliczeniu PIT za 2019 rok?

Podczas rozliczania deklaracji podatkowych w 2020 roku, podatnicy muszą być świadomi wielu zmian, jakie zaszły w sferze podatków i rozliczeń PIT. Jednymi z najistotniejszych zmian, jakie z pewnością większość podatników odczuje, będzie możliwość odliczenia kolejnej, dotąd nieobowiązującej ulgi oraz nieco zmodyfikowana metoda rozliczania kosztów poniesionych z tytułu pojazdów służbowych.

Zmiany w PIT 2020 - co czeka nas w rozliczeniu PIT za 2019 rok?
Możliwość odliczenia nowej ulgi – ulga termomodernizacyjna
Wszyscy podatnicy, będący właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przy okazji rozliczania deklaracji PIT w 2020 roku, mają możliwość ubiegania się o zwrot z tytułu ulgi termomodernizacyjnej. Dotyczy ona wszystkich kosztów poniesionych na termomodernizację domów, których są właścicielami. Ulga ta jest odliczana od dochodu i nie jest jedynym plusem dla tych podatników, ponieważ każdy z nich, oprócz odliczenia od dochodu ulgi termomodernizacyjnej, ma możliwość odpisania 23% kosztów poniesionych na zakup urządzeń, usług i materiałów, które mają związek z realizacją zmian termomodernizacyjnych w budynkach, których są właścicielami.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje do odliczenia tylko tym podatnikom, którzy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, ponieśli wydatki na realizację projektów termomodernizacyjnych.

Modyfikacja przepisów regulujących zasady rozliczania wydatków poniesionych na pojazdy służbowe
W myśl planowanych zmian, wszyscy podatnicy, którzy w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku korzystają z samochodów służbowych jednocześnie wykorzystując je do celów i służbowych, i prywatnych, będą mieli możliwość odliczenia od swoich przychodów kwoty, w równowartości 50% wydatków poniesionych na te pojazdy. Z kolei podatnicy, użytkujący samochody prywatne - 20%. W przypadku, kiedy pojazdy służbowe będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych, będą rozliczane na zasadach zbliżonych do VAT, zarówno w sytuacji użytkowania prywatnego, jak i firmowego, a odliczenie wydatków związane z użytkowaniem i kupnem będzie mogło wynosić nie więcej niż 50%.

Oczywiście wciąż zostanie możliwość odliczenia pełnej kwoty wydatków, jednak tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy samochód zostanie wykorzystywany tylko do celów służbowych - wyłącznie, co związanym jest z prowadzeniem szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu, czego zaniedbanie lub brak, będzie skutkować brakiem możliwości odliczenia.

Ta modyfikacja wiąże się z rezygnacją od tzw. “kilometrówki”, czyli odliczania wydatków na pojazdy służbowe, w oparciu o ewidencję przejechanych kilometrów wraz z ustaloną urzędową stawką za przejechany kilometr.

Przy rozliczaniu PIT 2020, zauważyć można będzie również zmiany, które wpłyną także na sposób amortyzacji samochodów osobowych. Limit amortyzacji zostanie podniesiony do 150 000 zł.

Twój e-PIT dostępny dla większej liczby podatników
Jednym z planów Ministerstwa Finansów w sprawie rozliczania deklaracji PIT w 2020 roku, jest umożliwienie rozliczania się za pomocą usługi Twój e-PIT większej ilości podatników. Ma to być realizowane poprzez możliwość rozliczania się w usłudze podatników, wypełniających deklaracje podatkowe PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28. Jak zapowiada Ministerstwo Finansów, urzędy skarbowe będą samodzielnie rozliczać podatników. Niestety nic się nie zmieni w kwestii automatycznego stosowania odliczeń, jak ulga na leki lub ulga na Internet.

Co jeszcze zmieni się w PIT 2020?
Modyfikacje i ułatwienia dotrą również do podatników na innych płaszczyznach. Najważniejszymi kwestiami będzie wzrost limitu tzw. „małego podatnika” do 2 mln euro. Oprócz tego planuje się wdrożyć również tzw. “podatek solidarnościowy”, który wyniesie 4% i będzie liczony od dochodów przewyższających kwotę 1 mln złotych rocznie.

Nareszcie ! Systemu dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne.

Projekt wprowadzający system dobrowolnych składek jest już w Sejmie

 Do Sejmu trafił projekt nowelizacji, który zakłada wprowadzenie w Polsce systemu dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne. Zgłaszający projekt posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz’15 tłumaczą, że takie rozwiązanie byłoby kierowane do przedsiębiorców i dotyczyło składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe.

„Celem projektu ustawy jest likwidacja obowiązku opłaty składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz wprowadzenia systemu dobrowolnych składek (składki na: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) przez przedsiębiorców” – wskazują autorzy projektu.

Projektodawcy zaznaczają, że przy utrzymaniu obowiązujących obecnie rozwiązań od początku 2020 r. wysokość obciążenia finansowego przedsiębiorców z tytułu składek ZUS sięgnie już niemal 1500 zł miesięcznie. Jednocześnie część przedsiębiorców może korzystać z preferencyjnego opłacania niższych składek...

INFOLINIA BDO do 8.00 - 15.00 telefonu: 22 37 50 500

INFOLINIA BDO


 https://bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzyW celu podniesienia jakości usług i odpowiedzi na Państwa pytania,
pod numerem telefonu 22 37 50 500 została uruchomiona specjalna infolinia dla Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Dzwoniąc na infolinię można uzyskać pomoc merytoryczną oraz informacje na temat szkoleń i ich terminów.

Usługa dostępna jest w godzinach 8-15, a od grudnia 2019 r. zostanie zapewniona całodobowa dostępność (również w weekendy i święta) gdzie dodatkowo będzie można uzyskać pomoc techniczną.

Zapraszamy do kontaktu:  22 37 50 500

BAZA WIEDZY

https://bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy